Instructievideo ACV
ACV zamelt in de gemeente Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen het afval in. Steeds vaker maakt ACV gebruik van een zogenoemde zijlader. Dat is een huisvuilwagen met een automatische grijparm aan de rechterkant die bestuurd wordt vanuit de cabine. Om ervoor te zorgen dat wij zo goed en veilig mogelijk ons werk voor u kunnen doen gelden er een aantal speciale aanbiedregels. In dit instructiefilmpje kunt u deze regels bekijken.
Andere portfolio items